Charlotte Friborg

Psykoterapeut København

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler, både for enkeltpersoner og par, i hjertet af københavn. I terapien lægger jeg stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum, med en høj grad af nærvær.

Det foregår i et respektfuldt tilpasset tempo og tager altid udgangspunkt i det, der er mest vigtigt og meningsfyldt for dig/jer – lige her og nu.

Gennem terapien får du mulighed for at undersøge og se nærmere på dine reaktionsmønstre og forstå de følelser, der ligger bag din måde at være i verden på.

Jeg hjælper dig til en større selvindsigt og afklaring, så det bliver muligt for dig, at bryde de mønstre der fastholder dig, i en uønsket adfærd eller situation.

Jeg har stor erfaring i arbejdet med mange forskellige personligheds – og livsproblematikker.

Psykoterapeut MPF,  Charlotte Friborg Due
– Livet er en kompliceret enkelthed

Psykoterapeut København

Jeg tilbyder terapeutiske samtaler, både for enkeltpersoner og par, i hjertet af københavn. I terapien lægger jeg stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum, med en høj grad af nærvær.

Charlotte Friborg
Psykoterapeut,  Charlotte Friborg Due
– Livet er en kompliceret enkelthed

Søger du efter en dygtig og erfaren psykoterapeut i København?

– Kontakt mig i dag, brug kontaktformularen nederst på siden.

Angst

Har du brug for hjælp til at regulere din angst eller forstå hvorfor du er så berørt af den? Lider du af en af de 6 former for angst listet nedenfor – så kontakt mig i dag, så vi sammen kan få klarhed over det.

– Eksistentiel angst

– Dødsangst

– Panikangst

– Angstanfald

– Eksamensangst

– Præstationsangst

Stress
Stress er i dag mere udbredt end nogensinde. Stress udledes af forskellige pressede livssituationer og er en reaktion på noget som du ikke har fået taget hånd om i tide eller noget du føler du intet kan stille op over for. Stress har mange udtryk og symptomener er forskellige. Stress har mange lighedstegn med diagnosen depression. Jeg kan hjælpe dig med en større klarhed over hvad din stress og krop signalerer til dig.
Depression
Depression er en sindstilstand der kan skyldes forskellige psykologiske belastninger, hvilket påvirker samarbejdet og balancen i hjernens forskellige centre. Alvorlige belastninger i barndommen, kan også sætte sine spor i hjernens stresshåndteringssystem, hvilket betyder at man bliver mere sensitiv overfor for stress og lettere udvikler angst og depression som voksen. Depression er almindeligt udbredt i befolkningen.  Færre lider af definitionen “svær depression” som er mere gennemgribende.

EFT-terapi er særligt velegnet til depression, forskningsresultater viser, at effekten også virker på længere sigt.

Tab og sorg
Livet igennem bliver vi udsat for mindst én eller flere kriser. Det kan både være livskriser der indebærer store livsændringer eller dilemmaer, hvor man skal forholde sig til sig selv på en ny måde og redefinere egen identitet.

Man kan også rammes af en eksistentielle krise, der udledes fra tab, såsom dødsfald og skilsmisse. Det er vigtigt ikke at havne i en fastlås kronisk tilstand, hvor meningsløshed, depression, tomhed og angst hersker.

Hvordan vi håndterer kriser afhænger af hvem vi er og hvad vi har med os af erfaringer. Hvis du har brug for hjælp til at komme videre, så kontakt mig her på siden.

Lavt selværd / Selvtillid
Selvværd og selvtillid bliver ofte forvekslet med hinanden, men det er to meget forskellige ting.

Selvtillid er den tro vi har på egne evner og præstationer, hvilket er nødvendigt for os mennesker, når vi skal opnå mål og resultater i livet. Selvtilliden kan ikke stå alene, den skal understøttes af selvværdet, ellers kan det give alvorlige konsekvenser såsom at hvis ikke man konstant præsterer sit bedste, så er man ikke nogen eller noget.

Selvværd er vores egen opfattelse af vores eget værd. Et menneske med et sundt selvværd kan sagtens rumme at fejle, uden at det føles ødelæggende for personen. Et lavt selvværd derimod giver sig udslag i negative følelser om eget værd. Eksempler herpå: Hård selvkritik, selvhad, perfektionisme, utilstrækkelighed værdiløshed, oversensitivitet, ængstelighed, negativt kropsbillede, præstationsangst m.m.

 

Relation og tilknytning

Vores evne til at knytte os til et andet menneske ligger dybt i os som et urinstinkt. Det udvikles fra vi bliver født til vi er omkring 2-3 år. Hvad vi oplever og lærer i denne periode, tager vi med os resten af livet. Perioden er helt afgørende for hvordan vi knytter os til andre mennesker, især de betydningsfulde relationer.

Der findes fire forskellige tilknytningsmønstre og når vi bliver klar over, hvilken vi hører under, er det lettere at arbejde med de konsekvenser det har for den enkelte,  at leve med et utrygt tilknytningsmønster.
Det kan også være, at du har et trygt tilknytningsmønster, men at din partner ikke har, – også her er det vigtigt, at have en forståelse for begges tilknytningsmønstre.

De fire tilknytningsformer er:

1. Det sunde tilknytningsmønster 

Det sunde tilknytningsmønster afspejler sig ved, at man er god til at give og modtage både kærlighed, trøst, hjælp og støtte. At man er tryg både i eget selskab og sammen med andre. At man kan knytte sig til andre, uden at miste sig selv. At man har gode samarbejdsevner og er fleksibel.

2. Afvisende utrygt tilknyttet

Når personen knytter sig til genstande, arbejde og projekter istedet for mennesker. Når man ikke naturligt beder om hjælp, trøst eller støtte, men klare sig selv. Når det meste bliver intellektualiseret. Når personen trækker sig ind i sig selv og tilknytningens betydning ikke får lov at fylde.

3. Ængsteligt utrygt tilknyttet

Personen har et stort behov for kontakt, kan virke omklamrende og kontrollerende på andre. Man har problemer med adskillelse og afsked. Personen vægter følelser meget højt og er overopmærksom på andres signaler.

4. Desorganiseret utrygt tilknyttet

Manglende mimik og følelsesudtryk, kan omtale traumer uden at virke følelsmæssig påvirket. Siger modstridende ting til og om dem personen knytter sig til. Personens tale og handling er ofte modstridende. Virker passiv men samtidig uforløst.

“I terapien med Charlotte, følte jeg mig rummet og støttet samtidig med, at jeg i mig selv fandt selvforståelse og opdagede de ressourcer der skulle til for at jeg kunne overvinde mine problemer.
I starten var jeg skeptisk, men det ændrede sig hurtigt.”

– Lars

“Jeg har tidligere prøvet andre terapeuter og psykologer i mit liv, men hos Charlotte har det været den mest effektive, fredelige, kærlige og kraftfulde terapi, jeg endnu har prøvet. Hun har en helt særlig evne til at favne, gribe og rumme mig på. Tak!”

– Mette

“Tak for din hjælp, jeg ved slet ikke hvordan jeg skulle være kommet hertil i mit liv uden dig, du har været en fantastisk støtte for mig i det forgangne år. Kan varmt anbefale Charlotte som terapeut.”

– Pernille

Invester i din fremtid

Brug formularen til at kontakte mig.