Forskellen på en Psykoterapeut, en Psykolog og en Psykiater

Psykoterapeuter

tager som hovedregel udgangspunkt i samtalen og fokus er på, at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Psykoterapeutens vigtigste værktøj er sig selv og derfor er det et krav fra de anerkendte psykoterapeutiske uddannelser, at terapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Psykologer

tager også udgangspunkt i samtalen, men er samtidig uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi inden for én eller flere psykologiske retninger. I psykologuddannelsen vægtes der overvejende på psykologiske teorier og metoder.  Psykologer kan ikke udskrive medicen, i modsætning til psykiateren. Der er  i uddannelsen intet krav om, at psykologen skal have gået i egenterapi.

Psykiatere

er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, nogle bruger også psukoterapeutiske metoder. Psykiatere kan i modsætning til psykoterapeuter og psykologer udskrive medicin til patienten. Psykiatere arbejder derfor ofte med personer med svære psykiske lidelser såsom skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser.